Candidatura României la Consiliul de Securitate…

Prioritățile României la Consiliul de Securitate al ONU

 

 • Promovarea obiectivelor și principiilor înscrise în Carta Națiunilor Unite.
   
 • Promovarea multilateralismului și a respectării dreptului internațional.
   
 • Promovarea rolului central al Organizației Națiunilor Unite în asigurarea păcii și securității internaționale.
   
 • Rezolvarea conflictelor prin soluționarea pașnică a diferendelor, menținerea și consolidarea păcii.
   
 • Întărirea eficacității operațiunilor de menținere a păcii ale ONU, prin intermediul unor mandate clare și eficiente și prin asigurarea resurselor adecvate.
   
 • Gestionarea mai bună a mecanismelor politice ce stau la baza proceselor de pace, pentru soluționarea durabilă a conflictelor.
   
 • Susținerea eforturilor de menținere a păcii prin consolidarea eficientă a păcii, pentru a aduce stabilitate pe termen lung țărilor afectate.
   
 • Promovarea sporirii capacităților locale în materie de consolidare a păcii.
   
 • Promovarea protecției femeilor și copiilor în conflictele armate.
   
 • Abordarea preocupărilor statelor cu nevoi speciale.
   
 • Promovarea unei mai bune coordonări între Consiliul de Securitate, Adunarea Generală a ONU și ECOSOC, conform prevederilor Cartei Națiunilor Unite.
   
 • Îmbunătățirea cooperării dintre Consiliul de Securitate al ONU și organizațiile regionale, în domeniul menținerii păcii și securității.
 • Îmbunătățirea cooperării cu organizațiile regionale în domeniul prevenirii și soluționării conflictelor, dar și în cadrul eforturilor de reconstrucție post-conflict.