Centrul de presă

Primirea secretarului permanent din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cipru, Minas Hadjimichael, de către ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, și consultările demnitarului cipriot cu secretarul de stat George Ciamba

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
01.11.2018

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit astăzi, 1 noiembrie 2018, pe secretarul permanent din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cipru, Minas Hadjimichael. În cadrul discuțiilor, a fost reliefat nivelul foarte bun al relației bilaterale și a fost agreată consolidarea acestora prin instituționalizarea unui mecanism de consultări regulate la nivelul celor două ministere.

Cei doi demnitari au subliniat interesul pentru dinamizarea dialogului politico-diplomatic prin perfectarea unor contacte la nivel înalt în perioada următoare, precum și a cooperării economice și sectoriale. Totodată, a avut loc un schimb de opinii privind evoluțiile recente în dosarul cipriot. De asemenea, șeful diplomației române a prezentat prioritățile României în calitate de viitoare Președinție a Consiliului UE.

În cadrul consultărilor secretarului de stat pentru afaceri bilaterale și strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, cu demnitarul cipriot, au fost trecute în revistă principalele elemente aflate pe agenda bilaterală, tematicile subsumate agendei europene, precum și aspecte ale cooperării în plan internațional și regional, inclusiv din perspectiva securității energetice.

Secretarul de stat a salutat prezența la București a demnitarului cipriot, exprimând dorința părții române pentru aprofundarea cooperării bilaterale și asigurarea unei ritmicități a consultărilor politice pe subiecte de interes comun, dată fiind similitudinea de opinii pe o serie de dosare europene, regionale și internaționale. A adăugat că apropierea Președinției României a Consiliului UE creează premise favorabile pentru dezvoltarea dialogului bilateral.

Referindu-se la relațiile economice bilaterale, George Ciamba a salutat nivelul acestora și a exprimat interesul pentru consolidarea tendinței ascendente în cadrul schimburilor comerciale, propunând, totodată, aprofundarea cooperării sectoriale cu accent pe domeniul energetic, apărare, și situații de urgență, concomitent cu eventuala identificare a altor arii care pot oferi un potențial de cooperare încă neexploatat sau valorificat suficient.

Secretarul de stat român a transmis omologului cipriot aprecierea pentru sprijinul constant acordat de autoritățile cipriote comunității române din Cipru și care reprezintă o veritabilă punte de legătură între cele două țări.

Cei doi oficiali au abordat și tematicile actuale pe agenda europeană, din perspectiva preluării, de către România, a Președinției Consiliului UE, în prima jumătate a anului viitor. Astfel, partea română a evidențiat angajamentul ferm al României în favoarea consolidării proiectului european, menționând necesitatea unei Uniuni Europene convergente şi solidare și a unui răspuns comun la provocările interne şi externe cu care se confruntă Uniunea în acest moment. Cu referire la Brexit, a reiterat importanța deosebită pe care o acordă România chestiunii mobilității și respectării principiilor reciprocității și nediscriminării între statele membre UE, precum și necesitatea încheierii unui parteneriat aprofundat UE-UK, care să creeze un cadru de cooperare cât mai larg în domeniile de interes comun, precum securitatea, apărarea și politica externă. Referitor la gestionarea crizei migrației, partea română a arătat că este pe deplin conștientă de nevoia de solidaritate pentru gestionarea fluxurilor de migranți ilegali, subliniind disponibilitatea de a contribui la definirea formelor de contribuție la acest principiu, inclusiv prin asigurarea, al cele mai înalte standarde, a protecției frontierelor externe ale Uniunii. Cu referire la prioritățile externe ale Președinției Consiliului UE, a făcut referire la atenția ce va fi acordată Balcanilor de Vest și Parteneriatului Estic, ca regiuni aflate în imediata vecinătate, de interes nemijlocit pentru România.

În ce privește dosarul cipriot, întrevederea celor doi oficiali a prilejuit prezentarea de către partea cipriotă a evoluțiilor și stadiului actual al procesului având ca finalitate reunificarea insulei, precum și a perspectivelor de reluare a negocierilor în perioada următoare. Partea română a manifestat susținere pentru eforturile în direcția reunificării Ciprului, conform rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU și a exprimat, la rândul ei, speranța că acestea vor conduce la soluționarea acestui dosar, în beneficiul tuturor ciprioților și al regiunii.

Din perspectiva securității energetice, a fost subliniată importanța menținerii unui dialog constant, precum și disponibilitatea pentru schimb de experiență în domenii conexe securității energetice cu regiuni similare, precum Mediterana de Est.

Vizita oficialului cipriot la București a prilejuit și semnarea unui Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în sectorul energetic.

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice