Instituțiile UE

Iniţiativa cetăţenească la nivel european

Regulament privind iniţiativa cetăţenească la nivel european

Tratatul de la Lisabona prevede că, la iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, provenind dintr-un număr semnificativ de state membre, Comisiei Europene i se poate solicita să prezinte o propunere de act normativ comunitar într-un anumit domeniu. Această dispoziţie creează condiţiile pentru creşterea implicării cetăţenilor europeni, deci inclusiv a celor români, în elaborarea politicilor comunitare şi se adaugă celorlalte drepturi de care beneficiază aceştia: dreptul de a alege şi de a fi aleşi la alegerile euro-parlamentare, de a se adresa Ombudsmanului european, de a adresa petiţii Parlamentului European sau de a înainta solicitări instituţiilor şi organismelor comunitare.

Pentru implementarea acestei inovaţii a Tratatului, Comisia Europeană a prezentat, urmare unui larg proces de consultare publică, proiectul de Regulament privind iniţiativa cetăţenească la nivel european la 31 martie 2010.

În urma discuţiilor din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi a Parlamentului European, respectiv a negocierilor dintre cele două instituţii pe marginea proiectului de Regulament, acesta a fost adoptat, conform procedurii legislative ordinare (co-decizie) în luna februarie 2011. Regulamentul privind Iniţiativa Cetăţenească Europeană a intrat în vigoare la 1 aprilie 2011

În cadrul procesului de elaborare a Regulamentului, România a urmărit atingerea unui echilibru între accesibilitatea iniţiativei şi stabilirea de prevederi care să prevină utilizarea abuzivă a acesteia.

Regulamentul stabileşte la un sfert numărul minim de state membre din care trebuie să provină declaraţiile de susţinere. Numărul minim de declaraţii de susţinere pentru fiecare stat membru este determinat pe baza unui multiplu (750 x) al numărului de euro-parlamentari din fiecare stat membru (având în vedere că România are 32 de europarlamentari, numărul minim de declaraţii de susţinere pentru ţara noastră este astfel de 24.000).

Vârsta minimă pentru susţinerea unei iniţiative cetăţeneşti a fost fixată la vârsta stabilită la nivel naţional pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European, în cazul României, 18 ani. Pentru promovarea unei iniţiative este necesară constituirea de către organizatori a unui comitet al cetăţenilor, compus din cel puţin şapte persoane provenind din cel puţin şapte state membre diferite. Comitetul va fi responsabil pentru colectarea declaraţiilor de susţinere.

Colectarea declaraţiilor va fi posibilă atât pe hârtie, cât şi online. Sistemele online vor fi gestionate de către organizatori, fiind necesar ca aceştia să asigure elemente de securitate adecvate, care să permită verificarea şi protejarea datelor cu caracter personal. Aceste sisteme sunt certificate de autorităţile competente din statele membre. Termenul limită pentru colectarea declaraţiilor de susţinere a unei iniţiative a fost stabilit la 12 luni de la data înregistrării iniţiativei.

Înainte de a începe colectarea declaraţiilor de susţinere, organizatorii trebuie să înregistreze propunerea de iniţiativă cetăţenească în registrul Comisiei Europene. Comisia confirmă (în termen de 2 luni) această înregistrare, în condiţiile în care sunt respectate o serie de cerinţe referitoare la constituirea comitetului cetăţenilor, la existenţa competenţei Comisiei Europene de a prezenta o propunere legislativă în domeniul vizat de iniţiativă, şi la caracterul iniţiativei (care nu trebuie să fie abuzivă, neserioasă sau vexatorie şi să nu contravină vădit valorilor Uniunii). Comisia poate refuza înregistrarea unei propuneri, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile stabilite de Regulament.

Ulterior parcurgerii procedurilor necesare de colectare a declaraţiilor de susţinere, de verificare/certificare a acestora de către autorităţile competente, organizatorii prezintă, în mod formal, propunerea de iniţiativă cetăţenească către Comisia Europeană. Comisia are la dispoziţie 3 luni pentru a decide acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă cu privire la propunerea respectivă.

Conform prevederilor Regulamentului, statele membre au obligaţia de a desemna autorităţile naţionale responsabile cu certificarea sistemelor de colectare online a declaraţiilor de susţinere. De asemenea, în vederea implementării Regulamentului, statele membre trebuie să desemneze o autoritate naţională care să coordoneze verificarea datelor incluse în declaraţiile de susţinere ale propriilor cetăţeni. În România, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a fost desemnat autoritatea responsabilă pentru certificarea sistemelor de colectare online, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor autoritatea responsabilă pentru verificarea datelor incluse în declaraţiile de susţinere (HG 717/2012).

Pagina web a Comisiei Europene dedicată Iniţiativei cetăţeneşti la nivel european: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome.