Conferinţe, declaraţii, briefinguri

Declarații de presă comune susținute de ministrul Teodor Meleșcanu și de secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, Abdullatif bin Rashid Al Zayani

Vorbitor: 
Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe
Data: 
25.02.2019
Locaţia: 
Bucureşti, sediul MAE

Astăzi am deosebita plăcere să am ca oaspete, la București, pe ES domnul dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului. Această vizită marchează o etapă importantă în consolidarea relațiilor României cu statele din regiunea Golfului, dar mai ales reflectă voința politică și interesul ambelor țări pentru un dialog susținut și de substanță pe teme bilaterale prioritare, precum și pentru diverse dosare regionale.

Prin Programul de politică externă al Guvernul României, s-a hotărât recalibrarea și orientarea către partenerii săi tradiționali, statele arabe din Golf reprezentând în acest sens o prioritate, atât din perspectiva relațiilor inter-umane cât și a potențialului economic și comercial.

Convorbirile pe care le-am avut astăzi au permis o trecere utilă în revistă a priorităților noastre de cooperare politico-diplomatică, economică și sectorială, precum și a oportunităților de a participa la diverse proiecte comune cu statele membre ale CCG. În convorbirile cu dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani am identificat domeniile-cheie de cooperare bilaterală și de interes pentru ambele părți, și anume: aprofundarea dialogului politic; dezvoltarea cooperării economice; creșterea investițiilor statelor din Golf în România; cooperarea în domeniile educației, culturii, sănătății și turismului, precum și intensificarea cooperării în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Pe baza acestora, am convenit să avansăm în direcția încheierii unui Plan comun de acțiune, care să detalieze domeniile prioritare de cooperare și, implicit, să stabilească proiecte de interes pentru ambele părți.

Așa cum am afirmat deja în cadrul dialogului recent cu interlocutorii noștri din regiunea Golfului, pe durata deținerii de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, în semestrul I al acestui an, vom acorda o atenție sporită evoluțiilor din vecinătatea sudică a Uniunii Europene.

În calitate de stat membru al UE și al NATO, România dorește să contribuie la eforturile comunității internaționale de stabilizare și reconstrucție a zonelor afectate de tensiuni și conflicte. Apreciem că un dialog consecvent și de substanță cu partenerii din regiunea Golfului este esențial pentru identificarea de noi perspective și căi de acțiune, în sprijinul zonelor și populațiilor grav afectate de situația instabilă de securitate din zonă. În acest sens, ambele paliere, și cel bilateral și cel al cooperării în cadrul organizațiilor internaționale, contribuie într-o egală măsură la atingerea scopului nostru comun: o societate stabilă și prosperă.  

Pe această cale doresc să reafirm importanța pe care o atribuim relațiilor noastre cu CCG, pe care o considerăm ca o organizație deosebit de importantă pentru arhitectura regională de securitate, dar și pentru arhitectura de securitate din Europa și din lume, România bucurându-se prin aceste relații tradiționale de prietenie și cooperare cu dezvoltarea raporturilor între țările noastre.

De asemenea astăzi, așa cum ați văzut, relațiile noastre au trecut la un stadiu superior de dezvoltare, odată cu încheierea Memorandumului de Înțelegere cu privire la mecanismul de consultări dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Secretariatul General al Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, pe care am avut onoarea să-l semnez împreună cu domnul Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Documentul prevede organizarea de consultări anuale co-prezidate de ministrul român al afacerilor externe și de secretarul general al CCG. Memorandumul prevede, de asemenea, crearea unor grupuri de lucru la nivel de experți, în cadrul cărora să fie discutate aspectele de interes bilateral, precum și noi oportunități de cooperare.

În continuare, doresc să mulțumesc ES domului dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, pentru atmosfera deosebit de deschisă și prietenească  în care am purtat aceste discuții și îmi exprim speranța sinceră că dialogul nostru viitor va conduce la realizarea unor importante proiecte de cooperare, în beneficiul nostru comun.