Agenţii specializate ale ONU şi relaţionate cu acestea, sedii găzduite de România

  • Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură / FAO cu sediul la Roma, Republica Italiană

Reprezentanţa Permanentă a României la FAO / Ambasada României la Roma - Reprezentant Permanent: E.S. Ambasador dl. George Gabriel BOLOGAN.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions

 

  • Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii / FIDA (IFAD) cu sediul la Roma, Republica Italiană

Reprezentanţa Permanentă a României la FIDA (IFAD) / Ambasada României la Roma - Reprezentant Permanent: E.S. Ambasador dl. George Gabriel BOLOGAN.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions

 

  • Programul Alimentar Mondial / PAM (WFP) cu sediul la Roma, Republica Italiană

Reprezentanţa Permanentă a României la PAM (WFP) / Ambasada României la Roma - Reprezentant Permanent: E.S. Ambasador dl. George Gabriel BOLOGAN.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions

 

  • Comisia Internaţională pentru Sericicultură / ISC cu sediul la Bangalore, India 

Delegatul Naţional al României la ISC - dl. Decan Profesor Universitar Dr. Daniel Severus DEZMIREAN, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii a USAMV Cluj-Napoca; Preşedinte al Secţiei Bombyx Mori din cadrul ISC.
Date de contact: cgecas-ppm@usamvcluj.ro

 

  • Centrul Global de Excelență pentru Cercetare Avansată  în Sericicultură și Promovare a Producției de Mătase / CGECAS–PPM (GCEARS-PSP), sub egida ISC, cu sediul în România, la USAMV Cluj-Napoca

Condus de Delegatul Naţional al României la ISC - dl. Decan Profesor Universitar Dr. Daniel Severus DEZMIREAN.
Date de contact: cgecas-ppm@usamvcluj.ro

 

  • Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile Internaţionale / ICAO, cu sediul la Montreal, Canada

Reprezentanţa Permanentă a României la ICAO / Ambasada României la Ottawa - Reprezentant permanent: Însărcinat cu afaceri a.i.: dl. Bogdan MĂNOIU.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions

 

  • Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură / UNESCO, cu sediul la Paris, Republica Franceză

Delegaţia Permanentă a României la UNESCO - Delegat permanent: Ambasador: dl. Adrian Mihai CIOROIANU.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions/3254#813

 

  • Organizaţia Mondială a Turismului / OMT (WTO), cu sediul la Madrid, Regatul Spaniei

Reprezentanţa Permanentă a României la OMT (WTO) / Ambasada României la Madrid - Reprezentant permanent: Ambasador: dna. Gabriela DANCĂU.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions

 

  • Oficiul ONU pentru Afaceri Extra-atmosferice / UNOOSA - Comitetul pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extra-atmosferic / COPUOS, cu sediul la Viena, Republica Austria

Misiunea Permanentă a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena - Ambasador: dl. Cristian ISTRATE.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions

 

  • Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală / OMPI (WIPO), cu sediul la Geneva, Confederaţia Elveţiană

Misiunea Permanentă a României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi organizaţiile internaţionale cu sediul în Elveţia - Ambasador: Dl  Adrian Cosmin VIERIŢA.
Date de contact: http://www.mae.ro/romanian-missions