Alegeri pentru Președintele României – 2019

Votul prin corespondenţă

 

Tutorial video

Ghidul alegătorului prin corespondenţă

 

Alegătorul care s-a înscris pentru a vota prin corespondență pe www.votstrainatate.ro va primi prin intermediul CN Poșta Română documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență.
 

ATENȚIE! În situația în care biroul electoral pentru votul prin corespondență nu a înregistrat primirea plicului, vă puteți exprima dreptul de vot la cea mai apropiată secție de votare.

Pentru a evita erorile ce pot apărea în exercitarea dreptului de vot, vă rugăm să parcurgeți, pas cu pas, instrucțiunile primite, înainte de a vă exprima opțiunea de vot. 

Veți fi informat prin SMS și/sau prin e-mail cu privire la statusul PLICULUI EXTERIOR expediat de către dumneavoastră și cu privire la înregistrarea acestuia la biroul electoral competent

 

Verificarea documentelor din plicul pentru care aţi confirmat primirea

Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă transmise sunt următoarele:

  două plicuri exterioare cu dimensiunea 250X353 mm (tip TB4), câte unul pentru fiecare tur, care au lipită câte o etichetă (cu mențiunea TURUL 1 sau TURUL 2) pe care sunt inscripționate următoarele elemente: numele, prenumele și adresa dumneavoastră (așa cum au fost trecute în cerere), precum și un cod unic de bare;
  două plicuri interioare cu dimensiunea 229X324 mm (tip TC4);
  patru etichete pentru sigilarea plicurilor menționate mai sus, prevăzute cu elemente de securitate grafică și ștanțare împotriva dezlipirii;
  două certificate de alegător inscripționate cu TURUL 1 sau TURUL 2;
  două buletine de vot prin corespondență inscripționate cu TURUL 1 sau TURUL 2;
  două plicuri suport, inscripționate cu TURUL 1 sau TURUL 2, ce conțin câte un autocolant cu mențiunea VOTAT 2019 P Turul 1, respectiv cu mențiunea VOTAT 2019 P Turul 2;
  două autocolante cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară;
  două autocolante pe care sunt imprimate mențiunile "PRIORITY/PRIORITAIRE; By airmail/Par avion", cod "IBRS/CCRI Nr. …..", "NE PAS AFRANCHIR/A nu se franca/NO STAMP REQUIRED“
  instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot.
 

Dacă, după verificare, constatați că lipsește unul dintre documentele necesare exercitării dreptului de vot enumerate mai sus, vă rugăm să contactați Autoritatea Electorală Permanentă la adresa de e-mail: contact@votstrainatate.ro.

______________________________________________________

În corpul e-mailului este OBLIGATORIU să menționați numărul CERERII APROBATE

 


Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență

 

Plicul exterior, cu dimensiunea 250X353 mm (tip TB4), conține: un certificat de alegător pentru Turul 1, o etichetă pentru sigilarea plicului, un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență, un autocolant cu mențiunea „PRIORITY/PRIORITAIRE....” și un plic interior cu dimensiunea 229X324 mm (tip TC4).

Plicul interior, cu dimensiunea 229X324 mm (tip TC4), menționat mai sus, conține: o etichetă pentru sigilarea plicului, un buletin de vot pentru Turul 1 și un Plic suport ce conține autocolantul cu mențiunea „VOTAT 2019 P Turul 1".
 

NOTĂ: În cazul în care ați ales să transmiteți votul dumneavoastră către misiunea diplomatică din țara în care locuiți, vă atragem atenția că plicul exterior trebuie timbrat pe cheltuiala dumneavoastră sau poate fi depus personal la sediul misiunii dilplomatice.

ATENȚIE! 

În cazul celui DE-AL DOILEA TUR DE SCRUTIN pentru Președintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conține candidatul pentru care optați, va trebui să vă asigurați că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin. Pentru completarea documentelor necesare pentru Turul 2, REPETAȚI PAȘII prezențați în aceste instrucțiuni.

 

Atenţie!

Plicurile nesigilate, deteriorate sau care nu conţin Certificatul de alegător vor fi anulate prin decizie a biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.

Mai multe detalii găsiți pe www.votstrainatate.ro