Conducere

Maya Teodoroiu

Secretar de Stat – Agent Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)

 

​Din septembrie 2019: Secretar de stat – Agent Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Ministerul Afacerilor Externe.

Februarie 2015 – Iunie 2019: Judecător al Curţii Constituţionale a României (CCR).

Februarie 2013 - prezent: Conferenţiar universitar - drept civil, dreptul mediului, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Facultatea de Administrația Publică (catedra de drept) – Școala Naţională de Știinţe Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti;

2012 – prezent, lector universitar şi, ulterior, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept – Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti;

2000-2012: Lector universitar(SNSPA);

1994-2000: Asistent universitar (ASE -catedra de drept și SNSPA).

Ianuarie 1994 – prezent: Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Cercetător ştiinţific (în prezent, Cercet.şt.principal gr.III). Autor sau co-autor al mai multor lucrări de cercetare, articole, studii şi cărţi publicate în reviste de specialitate, române şi străine.

Mai 2012 – ianuarie 2013 şi aprilie 2013 – februarie 2015: Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei (MJ)

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

- Coordonarea activităţii de monitorizare şi raportare, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, instituit prin decizia CE nr. 928/2006;

- Coordonarea elaborării contribuţiei României (în domeniul justiţiei) la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Europene;

- Coordonarea pregătirii contribuţiei României în domeniul justiţiei, pentru reuniunile miniştrilor în cadrul Consiliilor „Justiţie şi Afaceri Interne”;

- Coordonarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie(SNA), a cooperării internaţionale şi a reprezentării României în cadrul mecanismelor regionale şi internaţionale de prevenire a criminalităţii şi corupţiei (aspectele de competenţa MJ);

- Coordonarea activităţii de programare, implementare, monitorizare şi evaluare a atingerii obiectivelor şi rezultatelor proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, acordate pentru domeniul justiţiei şi libertăţilor fundamentale de Uniunea Europeană sau de alţi donori, în cadrul programelor  comunitare gestionate de Comisia Europeană, în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, al Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014 (în calitate de Operator de Program), al fondurilor structurale şi al altor programe şi proiecte bilaterale;

- Coordonarea implementării proiectului „Reforma sistemului judiciar”, finanţat de Banca Mondială (Împrumut IBRD RO – 4811);

- Coordonarea activităţii de elaborare a proiectelor de acte normative având ca obiect ratificarea, aprobarea sau aderarea României la tratatele internaţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale, precum şi a unor aspecte circumscrise relaţiilor internaţionale ale MJ (participări la grupuri de lucru coordonate de Consiliul Europei, OECD, instituţii ale Uniunii Europene, alte instituţii şi organisme internaţionale);

- Coordonarea activităţii de avizare a proiectelor de acte normative iniţiate de alte ministere, având ca obiect ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale;

 - Gestionarea operaţiunilor de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor în calitate de ordonator principal de credite (2012, 2014).

Ianuarie 2013 – Aprilie 2013: Secretar de stat, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (DPIIS), Guvernul României.

Februarie 2005 - Mai 2012: Consilier juridic asimilat magistratului, Șef al Unităţii Programe Internaţionale, din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Coordonator (desk officer) al programelor finanţate de Banca Mondială (programele PAL-PPIBL, 2005, 2006, respectiv Programul privind Reforma Sistemului Judiciar, Împrumut IBRD RO – 4811, 2006-2012, în beneficiul CSM, INM, ŞNG şi al instanţelor);  expert naţional în cadrul programului PAL-PPIBL al Băncii Mondiale intitulat „Analiza sistemului de măsurare şi monitorizare a performanţei judiciare în România”, 2006.

Mai 2002 – Ianuarie 2005, Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei. Principalele activități coordonate și responsabilități profesionale: SPO (Senior Project Officer), coordonator al activităţilor legate de implementarea programelor PHARE pentru sistemul judiciar român (2002-2004; DSPO - 2001-2002), precum şi al altor programe bilaterale; membru al Delegaţiei Române pentru negocierea cap. 24 – JAI şi al Grupului interministerial pentru redactarea Tratatului de Aderare a României la UE; coordonator al activităţii Ministerului Justiţiei în calitate de membru al Comisiei Naţionale pentru integrarea României în NATO, în special privind cap. 1 – Probleme politice şi economice şi cap.5 – Legislaţie; participant la rundele  de convorbiri privind Protocolul de Aderare a României la NATO şi la elaborarea documentaţiei necesare în acest sens; coordonator al activităţii de implementare a proiectelor finanţate de Banca Mondială, în beneficiul Ministerului Justiţiei.

Februarie 2001 – Mai 2002: Director al Direcţiei Integrare Europeană şi Programe, Ministerul Justiției.

1999-2001: Secretar I - Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Pregătire Negocieri; Desk-officer şi expert în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea documentelor de poziție la capitolului 9 – Transporturi şi capitolul 14 – Energie, în cadrul negocierilor de aderare a României la UE; Membru al primei echipe române de pregătire şi derulare a negocierilor de aderare la UE; Membru în comisia inter-instituţională pentru pregătirea activităţilor de screening privind capitolul 22 – Mediu (1999) şi Sub-comitetul nr.6 - Transport, energie şi mediu (1998, 1999, 2000) şi în alte reuniuni de lucru, respectiv de coordonare UE-România;

1998-2001: Expert guvernamental - Departamentul pentru Integrare Europeană al Guvernului României

Iulie 2007 – octombrie 2010 (primul mandat), noiembrie 2010 – noiembrie 2014 (cel de-al doilea mandat), Membru al Consiliului Naţional de Integritate(CNI), organismul coordonator al Agenției Naționale de Integritate (ANI) 

2014 – prezent: Membru al Comitetului coordonator (Board of Directors) al EPLO (European Public Law Organization), cu sediul la Atena(Grecia);

2013 – 2015: Membru al Board of Trustees, ERA (Academy of European Law);

2002 - 2009 (un mandat) : Membru al Delegaţiei României la Curtea Permanentă de Arbitraj (PCA), Haga;

1996 - Raportor naţional pentru protecţia juridică a mediului, în cadrul reţelei „Droit de l’Environnement” a AUPELF – UREF (în prezent, AUF), Dakar, Senegal.

 

Principalele calificări profesionale şi diplome obţinute:

 

Doctor în drept - Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, specializarea Drept civil. Teza de doctorat, intitulată „Repararea civilă a daunei ecologice”, a fost elaborată în cadrul Programului “Allocation de recherche” al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), iulie 2002;

Absolventă a Liceului de Filologie - Istorie “Elena Cuza”  din Craiova, profil filologie-istorie (cu media 10,00 la examenul de bacalaureat, şef de promoţie) şi a Universităţii din București – Facultatea de Drept (licenţă în drept, 1993-94); Diplome de absolvire a cursurilor Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat – Strasbourg, sub autoritatea Academiei de Drept Comparat, Paris, Franţa (ciclurile de formare I şi II), 2000 şi 2001; Stagiar, Comisia Europeană (Direcţia Generală Mediu, unitatea Afaceri Internaţionale şi Mediu), 1999 (stagiar structural); Absolvent al unor programe de formare continuă (drept european, politici publice ale sistemului judiciar) în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii (INM), 2009, 2010; Certificat de participare, în calitate de membru al rețelei JUST-PAL („Justice Sector Peer-Assisted Learning”) a Băncii Mondiale - Atena (Grecia) şi Haga (Olanda), 2011, 2012; Certificat de participare la programul “Administrarea sistemului judiciar din perspectivă organizatorică şi strategică” - cursuri de pregătire, seminarii şi dezbateri, organizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei din Olanda (MTEC/EVD), Haga, 2007; Certificat de absolvire a cursului de pregătire „New Quality Systems Manager”, derulat la CSM de Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA Bucharest), 2011.