Galerie foto

Ramona N. Mănescu la ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa președintelui Curții Europene de Conturi, Klaus-Heiner Lehne

Data: 2019-10-30
Locaţia: București, ASE, Aula Magna

Data: 2019-10-30
Locaţia: București, ASE, Aula Magna

Data: 2019-10-30
Locaţia: București, ASE, Aula Magna

Data: 2019-10-30
Locaţia: București, ASE, Aula Magna