Prima Pagina

Obiectivele României în NATO

 

Obiectivele României, ca stat membru al NATO, răspund intereselor naţionale ale ţării şi se pot defini astfel:

1.  O Alianţă robustă şi relevantă, bazată pe un parteneriat transatlantic solid

 • Sprijinim o Alianţă puternică şi capabilă să răspundă eficient noilor ameninţări la adresa securităţii. Un parteneriat transatlantic dinamic şi robust reprezintă un factor crucial în articularea unor răspunsuri eficiente la noile riscuri de securitate cu care se confruntă comunitatea democraţiilor transatlantice.

2.  Îndeplinirea responsabilităţilor de membru NATO legate de participarea la operaţiunile şi misiunile Alianţei

 • România contribuie la toate misiunile şi operaţiunile Alianţei, inclusiv la cele din afara spaţiului euro-atlantic.
 • Participarea ţării noastre la operaţiunile şi misiunile NATO oferă o susţinere concretă a angajamentelor politice asumate de România ca membru al Alianţei Nord-Atlantice, amplificându-i credibilitatea de aliat.

3.  Promovarea rolului NATO de furnizor de stabilitate, promotor al reformelor şi cooperării regionale în vecinătatea imediată a României (Balcanii şi regiunea Mării Negre)

 • România consideră că frontiera comunităţii euro-atlantice, bazate pe democraţie, libertate şi securitate nu trebuie să se oprească la frontiera estică a României.
 • Considerăm că Europa nu poate fi completă fără integrarea Balcanilor de Vest în structurile europene şi euro-atlantice. Prin sprjinirea fermă a acestei perspective şi a reformelor derulate de statele din regiune, vom putea contribui la modelarea unui climat de stabilitate pe termen lung.  
 • La estul Alianţei, România a fost şi va continua să fie un avocat ferm şi activ al consolidării parteneriatului cu Republica Moldova, în sprijinul evoluţiei democratice şi vocaţiei sale europene şi al integrării Georgiei în cadrul structurilor euro-atlantice.
 • Parte a Europei şi punte către Asia Centrală şi Afganistan, regiunea Mării Negre este importantă pentru stabilitatea euro-atlantică. România va contribui la dezvoltarea modalităţilor prin care NATO poate susţine eforturile statelor riverane de consolidare a securităţii regionale.

4.  Dezvoltarea parteneriatelor NATO cu UE şi ONU

 • Parteneriatele NATO cu UE şi ONU asigură cooperarea în problemele de interes comun şi contribuie semnificativ la contracararea ameninţărilor şi provocărilor   la adresa securităţii internaţionale.
 • România a sprijinit constant dezvoltarea dialogului şi cooperării NATO - UE în cât mai multe domenii de interes comun, cu respectarea specificităţii şi autonomiei de decizie a fiecăreia dintre cele două organizaţii.
 • Relaţia Alianţei Nord-Atlantice cu Organizaţia Naţiunilor Unite este una de o relevanţă deosebită. Susţinem continuarea cooperării dintre NATO şi ONU în domeniul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale.

5.  Susţinerea procesului de transformare a NATO

 • Vom continua să contribuim la procesul de transformare a NATO, menit să ofere Alianţei Nord-Atlantice capacităţi flexibile, capabile să se desfăşoare rapid şi să răspundă noilor tipuri de ameninţări (terorism, proliferarea armelor de distrugere în masă).