Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Prima Pagina

Participarea României la Iniţiativa Central Europeană

România a aderat la ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniştrilor afacerilor externe ICE.

 

Locul organizaţiei în ansamblul politicii externe a României

Implicarea activă a României în cadrul ICE se înscrie în linia interesului ţării noastre de creştere a profilului său regional și reflectă disponibilitatea statului român de a-şi asuma responsabilităţi sporite, la nivel operaţional, în susţinerea apropierii statelor est și sud-est europene de UE. România acționează în cadrul acestui format de cooperare regională, pe de o parte pentru consolidarea relației dintre ICE şi UE, iar pe de alta pentru facilitarea schimburilor de experiență dintre statele membre UE şi cele nemembre.

 

Scurt istoric al implicării României în ICE 

În 2009, România a deţinut Preşedinţia-în-Exerciţiu a ICE (PiE), pentru prima dată de la dobândirea statutului de membru al Iniţiativei. Mandatul României a coincis cu aniversarea a 20 ani de la înfiinţarea ICE.

Pe perioada PiE, România a acţionat pentru consolidarea cooperării dintre statele membre şi nemembre UE, în vederea facilitării transferului de expertiză şi acordarea de asistenţă punctuală în domenii relevante pentru relaţia cu UE.De asemenea, România a sprijinit instrumentele care pun în valoare capacitatea operaţională a Iniţiativei şi potenţialul în materie de proiecte/programe de cooperare (Know-How Exchange Program, Secretariatul ICE pentru proiecte UE, Fondul Special privind Climă şi Protecţia Mediului, Trust Fund din cadrul BERD/Londra). O atenţie specială a fost acordată protecţiei mediului, cooperării transfrontaliere, transporturilor, economiei, turismului şi agriculturii.

PiE română a promovat acţiuni atât în domeniul guvernamental, cât şi parlamentar. Găzduirea la Bucureşti a reuniunii miniştrilor afacerilor externe şi a Summit-ului ICE (12-13 noiembrie 2009) a permis trecerea în revistă a progreselor statelor nemembre UE care au depus eforturi majore în vederea apropierii acestora de UE, unul dintre obiectivele promovate constant de PiE română.

În contextul crizei economice globale, organizaţii şi instituţii financiare internaţionale au fost reprezentate prin 14 şefi de delegaţii, inclusiv Preşedinţii BERD, BEI şi BM, la Summit şi la Forumul Economic (12 noiembrie 2009) în vederea identificării unor soluţii comune pentru diminuarea efectelor crizei.

Summit-ul ICE de la Bucureşti a marcat celebrarea a 20 de ani de la înfiinţarea Iniţiativei prin adoptarea, de către şefii de guverne, a declarației aniversară, document tehnic care reliefează activitatea ICE în cele două decenii de activitate, propune noi direcţii de orientare şi acţiune, adaptate la noile provocări globale şi regionale.

Arii de cooperare în cadrul ICE: consultări privind subiecte politice de interes comun; cooperare economică şi tehnică; dezvoltarea infrastructurii privind transporturile, energia, telecomunicaţiile, agricultura; consolidarea instituţiilor democratice şi respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; protecţia mediului; cooperarea în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, mass mediei, culturii, educaţiei, tineretului, turismului; colaborarea trans-frontalieră şi inter-regională.

    

Balcanii de Vest și Cooperare Regională / Septembrie 2018