OSCE


​Rolul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

Prin abordarea multi-dimensională, OSCE oferă statelor din spaţiul „de la Vancouver la Vladivostok” cel mai potrivit forum de dialog şi negociere pe problematica securităţii în spaţiul euro-atlantic şi euro-asiatic. Organizaţia are o abordare cuprinzătoare a conceptului de securitate şi, din această perspectivă, acţionează pe trei dimensiuni: politico-militară; economică şi de mediu; umană.

OSCE acţionează pentru consolidarea încrederii, creşterea transparenţei şi a cooperării în vederea asigurării securităţii Statelor participante OSCE.

Pe agenda curentă a Organizaţiei se regăsesc: soluţionarea crizei din Ucraina, soluţionarea conflictelor îngheţate din spaţiul ex-sovietic, situaţia din Balcanii de Vest, alte teme de interes major precum combaterea terorismului şi schimbările climatice.

Datorită capacitaţii şi experienţei sale unice în domeniul diplomaţiei preventive, prevenirii conflictelor şi gestionării crizelor, consolidării respectării drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept, precum şi a promovării tuturor aspectelor societăţii civile, OSCE joacă un rol important în promovarea unui spaţiu comun de securitate şi contribuie, prin cooperare, la consolidarea încrederii în domeniul militar şi promovarea securităţii.