Condiţii de călătorie

Elveţia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
22 ianuarie 2019


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Începând cu data de 1 iunie 2009, conform Acordului de liberă circulaţie UE – Elveţia, cetăţenii români nu au nevoie de viză.

Intrarea în Elveţia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate valabile.

Pot beneficia de libera circulaţie în Confederaţia Elveţiană:

 • cetăţenii români care au un contract de muncă valabil cu un angajator elveţian, sau desfăşoară activităţi lucrative independente;
 • cetăţenii români care pot demonstra că posedă suficiente resurse financiare pentru a se întreţine în Elveţia.

La intrarea în Elveţia, autorităţile de frontieră pot verifica documentele care justifică scopul declarat al călătoriei. După caz, acestea pot solicita:

 • Prezentarea biletelor de călătorie
 • Dovada rezervării cazării la hotel
 • Dovada deţinerii unei sume suficiente de bani – numerar sau cărţi de credit – pentru întreţinerea pe perioada şederii în Elveţia
 • Alte documente doveditoare ale scopului declarat al călătoriei

Dacă doriţi să rămâneţi în Elveţia mai mult de 3 luni, aveţi nevoie de o autorizaţie de şedere care este eliberată de autoritatea locală competentă. Nu omiteţi faptul că, în această situaţie, trebuie să vă anunţaţi şederea în Elveţia la autorităţile cantonale în termen de cel mult 40 de zile calendaristice.

În conformitate cu legislaţia locală în vigoare, cele 26 cantoane ale Confederaţiei Elveţiene reprezintă autorităţile competente în materia acordării de permise de şedere pentru cetăţenii străini. Astfel, fiecare autoritate cantonală de migraţie este competentă în ceea ce priveşte controlul populaţiei străine pe teritoriul său. Numai în anumite cazuri este nevoie de avizul Oficiului Federal de Migraţie (ODM).

Începând cu data de 1 octombrie 2016, în Confederaţia Elveţiană au intrat în vigoare dispozițiile legale de punere în aplicare a inițiativei privind expulzarea infractorilor străini, adoptată la data de 28 noiembrie 2010. 

Noua legislație prevede înăsprirea dispozițiilor care reglementează expulzarea infractorilor străini. Pentru o serie de infracțiuni, instanța penală, care va stabili vinovăția, este obligată să pronunțe, în plus, și expulzarea condamnatului.

Durata expulzării variază de la 5 până la 15 ani. În caz de recidivă, se poate ajunge la 20 ani sau ca expulzarea să fie valabilă pe viață. Lista infracțiunilor în cauză include, în special, toate actele care au ca rezultat moartea unei ființe umane, vătămarea gravă sau punerea în pericol a altor persoane, infracțiuni grave de natură sexuală și toate infracțiunile grave împotriva patrimoniului. 

Judecătorul va putea, în mod excepțional, să renunțe la dispunerea unei expulzări obligatorii, dacă aceasta pune cetățeanul străin într-o situație personală gravă sau atunci când interesele publice pentru expulzare nu prevalează asupra interesului privat al cetățeanului străin de a rămâne în această ţară. O atenție deosebită este acordată situației străinilor care s-au născut sau care au crescut în Confederaţia Elvețiană. Pentru alte infracțiuni prevăzute în Codul Penal și în dreptul penal accesoriu, judecătorul poate pronunța o expulzare (nu este obligatoriu) pentru o perioadă de la 3 la 15 ani.

 

Doriţi să munciţi în Elveţia?

În cazul obţinerii unui loc de muncă la un angajator elveţian, muncitorii români sunt obligaţi să întreprindă demersurile necesare în vederea deţinerii unui permis de muncă/un permis de şedere încă din prima zi de lucru. Durata de valabilitate a permisului de şedere este determinată de durata contractului de muncă.

Condiţiile de obţinere a unui permis de şedere pot fi diferite de la canton la canton în funcţie de decizia autorităţilor cantonale de migraţie. Coordonatele autorităţilor cantonale de migraţie din Elveţia pot fi regăsite la adresa de internet: http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/die_oe/kontakt/kantonale_beh.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare si şedere prevăzute de legislaţia elveţiană, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile elveţiene:

De asemenea, puteţi obţine informaţii detaliate privind premisele de muncă accesând link-ul http://berna.mae.ro/sites/berna.mae.ro/files/permisele_de_munca.pdf.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.
 


Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Elveţia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Elveţia nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elveţiene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).
 


Siguranţă şi criminalitate

Elveţia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României la Berna.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elveţiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 117 – Serviciul de urgenţe poliţie
 • 112 – Număr internaţional de urgenţe
 • 118 – Serviciul de urgenţe pompieri
 • 144 – Serviciul de urgenţe salvare
 • 140 – Urgenţe rutiere
 • 161.300 MHz (canal E) – Radiocomunicaţie (în caz de avalanşă)

În cazul în care nu mai deţineţi un document de călătorie, puteţi solicita sprijinul Ambasadei României la Berna, care vă poate elibera un titlu de călătorie, acest document permiţându-vă întoarcerea în România.

În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie să declaraţi furtul la poliţia locală, apoi vă puteţi adresa Ambasadei României la Berna pentru a obţine titlul de călătorie.

În cazul în care nu mai deţineţi un document de călătorie şi sunteţi nevoit să vă continuaţi călătoria în străinătate, Ambasada României la Berna vă poate elibera un paşaport temporar, în condiţiile prevăzute de lege.
 


Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Elveţia. Vă recomandăm să încheiaţi o asigurare medicală de călătorie şi de viaţă, pentru întreaga durată a deplasării.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare în Elveţia, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă vor da acces la îngrijirile medicale necesare. Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în Elveţia.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul elveţian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.

Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.
 


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Elveţia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

La intrarea în Elveţia este posibilă verificarea stării autoturismului, astfel încât acesta să corespundă normelor tehnice conform reglementarilor legale elveţiene. De asemenea, se vor prezenta, la cererea autorităţilor de frontieră, documentele autoturismului, dovada proprietăţii, talonul de înmatriculare şi asigurarea (cartea verde).

Vignetă: se procură contra cost (40 CHF) de la punctele de trecere a frontierei. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii.

Cauciucuri de iarnă: este indicat să folosiţi cauciucurile de iarnă dacă urmează să călătoriţi în zonele alpine.

Aparate anti-radar: pe teritoriul Elveţiei deţinerea sau utilizarea aparatelor de detectare a radarului, precum şi a celor anti-radar este interzisă, constituind infracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei fiecărui canton.

Transportul public este bine dezvoltat şi eficient.

Accesul pe autostrăzi se face în baza unor vignete, care se procură contra cost (40 CHF) de la punctele de trecere a frontierei. Vigneta se lipeşte în mod obligatoriu pe parbrizul maşinii.

Pentru informaţii privind călătoria cu trenul este recomandată consultarea pagini de internet a Căilor Ferate Federale Elveţiene – http://www.cff.ch/home.html.
 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.
 

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.
 

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie atât pentru locurile din față cât şi pentru cele din spate!

 

 • Limite de viteză admise
  • 50 km/h în localităţi
  • 80 km/h pe drumurile principale
  • 120 km/h pe autostrăzi.
    
 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Pe teritoriul Elveţiei deţinerea, utilizarea şi comercializarea aparatelor de detectare a radarelor, precum şi a celor antiradar este total interzisă, constituind infracţiune si se pedepseşte conform legislaţiei fiecărui canton.
 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil o perioadă de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul Elveţiei.

Cetăţenii români care îşi stabilesc domiciliul în Elveţia pot să solicite preschimbarea permisului românesc şi obţinerea unui permis elveţian.

În acest sens, pentru detalii suplimentare cetăţenii interesaţi trebuie să se adreseze autorităţii cantonale competente de pe raza unde au domiciliul.
 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

Atenţie! Indiferent de gravitatea accidentului trebuie anunţată poliţia locală.
În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde. Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident soldat cu victime, toate persoanele implicate, inclusiv pasagerii, nu trebuie sa părăsească locul unde s-a produs accidentul fără autorizaţia politiei, exceptând cazurile când acestea au nevoie de ajutor medical sau daca trebuie sa sune la politie.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • 112 – Număr internaţional de urgenţe
 • 118 – Pompieri
 • 117 – Poliţie
 • 144 – Ambulanţă
 • 140 – Service de depanare
 • 161.300 MHz (canal E) – Radiocomunicaţie (în caz de avalanşă)

Atenţie! Pentru a solicita asistenţă consulară, anunţaţi Ambasada României la Berna

Adresă: Brunnadernstrasse 20, 3006 Bern

Telefon: +41-31-351 36 39, +41-31-351 05 46, +41-31-351 05 47.

Fax: +41 31 351 48 90

Telefon pentru situaţii de urgenţă: +41 (0)76 387 50 05
 


Reglementări vamale

Regulamentul vamal elveţian conţine reglementări similare cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt: ţigări 200 bucăţi; băuturi alcoolice: 2 litri până la 15 % vol. şi 1 litru peste 15 % vol.; cadouri/suveniruri în valoare de maxim 200 CHF; alte obiecte în valoare de maxim 100 CHF.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate pot consulta broşura pusă la dispoziţie de Administraţia Federală a Vămii.
 


Regimul medicamentelor

Drogurile de orice tip şi substanţele dopante sunt interzise atât la intrarea în Elveţia, cât şi la ieşire.

Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală.
 


Regimul animalelor de companie

Este permisă intrarea animalelor de companie (câini şi pisici), dacă acestea sunt însoţite de un certificat de origine şi de sănătate conţinând datele de identitate ale animalelor şi proprietarilor şi care atestă că animalele sunt sănătoase şi vaccinate antirabic.

Pentru mai multe informaţii vă recomandăm să accesaţi pagina web a Oficiului veterinar federal http://bvet.bytix.com/plus/dbr/default.aspx?lang=fr.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice