Condiţii de călătorie

Grecia

Ultima actualizare: 
19 iulie 2018

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Elenă.

Intrarea în Republica Elenă este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia elenă, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile greceşti:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Doriţi să munciţi în Republica Elenă?

Toți cetățenii români beneficiază în Republica Elenă de condiții egale la căutarea unui loc de muncă, la angajare și la exercitarea drepturilor și obligațiilor de lucrători, ca și cetățenii de naționalitate greacă.

Atenţie! Ministerul Afacerilor Externe atenţionează cetăţenii români care se deplasează în Republica Elenă pe baza unor promisiuni de obţinere a unui loc de muncă, este imperativ necesar să verifice toate detaliile ofertei de muncă înaintea efectuării deplasării (bonitatea angajatorului, actele necesare, cerinţe legate de calificările profesionale sau cunoaşterea limbii, condiţii de muncă, salarizare etc.) având în vedere faptul că în ultima perioadă, la nivelul Ambasadei României de la Atena au fost înregistrate numeroase cazuri de cetăţeni români, victime ale traficului de persoane, sosite în Republica Elenă şi rămase fără acte şi bani, ca urmare a refuzului patronilor sau intermediarilor de a plăti salariile pentru munca prestată. Majoritatea cetăţenilor români lucrau fără contracte de muncă, în agricultură sau servicii hoteliere.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Republica Elenă, să efectueze deplasarea numai după încheierea unui contract de muncă valabil, dar şi după o informare prealabilă cu privire la destinaţie, locul de muncă, salarizare şi condiţiile de muncă.

Începând cu data de 01.01.2009, Guvernul Republicii Elene a eliminat restricţiile pentru forţa de muncă provenită din România, astfel încât cetăţenii români pot să trăiască şi să muncească pe teritoriul acestui stat ca şi cetăţenii eleni sau ceilalţi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Informaţii suplimentare le puteţi obţine accesând:


​Contractul de muncă

Legiferarea normelor aplicate în privința contractului de muncă în Grecia a fost făcută prin dispozițiile Decretului Prezidențial nr.156/1994. Acesta se aplică atât în ceea ce priveşte contractele de muncă pe durată nedeterminată, cât şi contractele de muncă pe perioadă determinată și a raporturilor de muncă cu o durată mai mare de o lună.

Din martie 2013 a fost activat sistemul electronic de depunere a formularelor pentru notificarea angajării.

Conform legii, contractul de muncă conține următoarele:

 • datele de identificare ale părților contractante (angajator şi angajat);
 • locul în care urmează să se desfăşoare activitatea/lucrările, sediul social al societății sau adresa de domiciliu a angajatorului;
 • descrierea postului angajatului sau specializarea pe care o presupune, gradul sau de categoria locului de muncă, precum şi obiectivele de atins;
 • data de începere a contractului de muncă; dacă este vorba de un contract pe durată determinată, durata acesteia;
 • durata concediului de odihnă cu plată la care salariatul are dreptul;
 • despăgubiri de plătit şi preavizul pe care angajatorul şi angajatul trebuie să le dea, în conformitate cu legislația în vigoare, în caz de reziliere a contractului;
 • câştigurile la care salariatul are dreptul;
 • durata zilnică şi săptămânală a programului de lucru al angajaților;
 • acordurile colective care sunt aplicabile.

Contractul cu toate aceste informații trebuie să fie pus la dispoziția angajatului într-un interval de timp cât mai scurt. Imposibilitatea de a oferi angajatului una dintre informațiile de mai sus nu invalidează contractul de muncă, dar riscă sancționarea angajatorului cu amendă.


Desfacerea contractului de muncă

Încheierea unui contract de muncă pe perioadă determinată poate fi făcută de către angajator înainte de îndeplinirea termenului pentru care acesta a fost semnat numai în baza unor „motive importante” (forță majoră), care pot fi: neexecutarea corespunzătoare a muncii, nepotrivirea profesională, absențe repetate ale lucrătorului etc.

Pentru încheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, angajatorul sau o persoană autorizată legal trebuie să aducă la cunoştința lucrătorului această intenție cu cel puțin o lună şi maxiumum 24 de luni (depinzând de perioada totală de angajare a persoanei concediate), înainte de notificarea încheierii contractului de muncă.

Angajatorul poate rezilia un contract de muncă pe durată nedeterminată în mod liber, în orice moment, cu respectarea formalităților legale, printr-o notificare scrisă de reziliere şi cu plata de despăgubiri sau compensații.

Cu toate acestea, în cazul unui contract de muncă, pe durată determinată sau a contractului de muncă pe perioadă n nederminată, trebuie să existe un motiv important şi justificat de reziliere a respectivului contract de muncă (conform Articolului 672 din Codul Civil).

O persoană angajată poate rezilia un contract pe durată nedeterminată, în mod liber, în orice moment şi poate renunța în mod voluntar, la locul său de muncă, cu avizarea angajatorului referitor la încetarea relațiilor de muncă.

În cazul unui contract pe durată determinată, salariatul trebuie să poată oferi un motiv important şi justificat de încetare a relațiilor de muncă (Articol 672 din Codul Civil).

În fiecare din aceste cazuri, indiferent dacă respectivul contract de muncă este încheiat pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, angajatorul trebuie să anunțe încetarea relațiilor de muncă la biroul competent al OAED, în termen de opt zile.

Nu există obligația angajatorului de a acorda o indemnizație în cazul întreruperii contractului de către angajat.


Timpul de lucru

În Grecia, săptămâna legală de lucru este de 40 de ore. În conformitate cu legea muncii, Legea 3385/05, modificată prin 3850/2010, timpul zilnic maxim de lucru este stabilit la 10 ore, sistemul de ore suplimentare este fix şi remunerarea orelor suplimentare este foarte strict legiferată.

La întreprinderile în care se aplică săptămâna de lucru de 40 de ore, angajatul poate lucra cinci ore suplimentare, în decurs de o săptămână, conform solicitării angajatorului. Aceste ore sunt tratate ca ore suplimentare de muncă, cu o rată de plată cu 25% mai mare decât rata normală pe oră şi nu sunt considerate ca parte a orelor suplimentare admise.

Orele de muncă efectuate în afara celor 45 de ore pe saptămână sunt considerate ore suplimentare. Timpul minim de odihnă în orice interval de 24 de ore nu poate fi mai mic de douăsprezece ore continue.

Pentru timpul de lucru zilnic ce depăşeşte şase ore, trebuie acordată o pauză de cel puțin 15 minute, timp în care angajatul poate părăsi postul său de lucru.

Angajații au dreptul la o perioadă minimă neîntreruptă de odihnă de cel puțin 24 de ore pe săptămână.


Remunerarea

Se face pentru perioada lucrată, iar angajatorul deduce înainte de plata salarială contribuțiile angajatului la asigurările sociale și impozitul pe venit.

Salariul minim de bază pentru un lucrător peste 25 de ani este de 586 de euro.

Salariul minim pentru un lucrător cu vârsta mai mică de 25 de ani este de 510 euro.

Angajatorul plăteşte contribuțiile de asigurări sociale ale angajatului, împreună cu contribuția angajatorului. De asemenea, el plăteşte, la biroul fiscal, toate impozitele deduse pe câştigurile salariale. Angajatorul păstrează o înregistrare detaliată a plăților de salarizare.

Acorduri colective sunt negociate de către angajatori şi sindicate. Ministerul Muncii poate asista la negocieri.

Prin contractele colective de muncă se stabilesc, în fiecare an, salariile minime pentru majoritatea meseriilor/profesiilor.

Indemnizațiile pentru prestațiile familiale, vechime şi experiența în muncă, domeniile cu risc crescut pentru sănătate, precum şi alte indemnizații referitoare la cerințele specifice ale postului, sunt adăugate la salariul de bază şi sunt stabilite prin acordul colectiv de muncă.

Sistemul național elen de sănătate este operat de către Forul Unitar de Asigurări Sociale (EFKA). Odată cu începerea activității laborale poate fi obtinut un carnet de sănătate de la biroul local EFKA  și un număr de asigurare socială (Αριθµος Μητρωου Κοινωνικης Ασφαλισης  - ΑΜΚA).

Carnetul de sănătate va fi prezentat la toate vizitele la cabinetele medicale sau la spitale. Biroul EFKA pune la dispoziția asiguraților o listă a medicilor care lucrează în cadrul sistemului național de sănătate. Toate îngrijire medicale sunt gratuite. Există totuși o taxare a prescripției medicale egală cu 25% din costul medicamentelor prescrise.

Și pentru cetățenii români care vizitează Grecia există un sistem de tratament de urgență gratuit, oferit pe baza Cardului European de Asigurări de Sănătate, card obținut înainte de călătorie de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS – respectiv filialele județene), instituția competentă în domeniul asigurărilor de sănătate.

În Grecia, angajații bugetari, respectiv funcționarii publici, angajații băncilor, comercianții şi a alte categorii profesionale cotizează la alte sisteme de asigurări de sănătate.

Cotizanții EFKA au dreptul la prestații în natură – medicale, farmaceutice, de îngrijire spitalicească şi dentară, de îngrijire suplimentară de sănătate şi medicină preventivă, precum şi prestații în numerar în formă de subvenție de maternitate, de sarcină şi a indemnizației de naştere, concedii plătite pentru accidente de muncă, pensii de invaliditate, de văduvie și de urmaș,  ajutoare de deces.

Analizele și examenele medicale efectuate de medici în cadrul centrelor medicale sau chirurgicale din cadrul EFKA, sau de către medici EFKA la domiciliu, sunt gratuite pentru persoanele asigurate şi membrii lor de familie, la fel ca și tratamentul stomatologic efectuat în centre EFKA sau de către stomatologi cu contracte cu EFKA, chiar și în cabinetele acestora private.

Chiar și o parte din taxa pentru vizita la un medic privat, fără contract cu EFKA şi o parte a costului medicamentelor în caz de urgență se rambursează pentru asigurați.

De asemenea costul protezelor şi a aparatelor vitale (stimulatoare cardiace, proteze auditive, scaune cu rotile, lentile de contact) este acoperit de EFKA la primirea unui raport medical de la medicul specialist.

Asigurarea în cadrul Institutului de Asigurări Sociale este obligatorie şi se referă la persoanele angajate care lucrează și în Grecia și în străinătate, în cazul în care sediul firmei angajatoare este în Grecia.

În afara numărului de urgență 112, în Grecia numărul de urgență pentru a solicita transport medical cu ambulanța este 166.


Cadrul instituțional

În Grecia, relațiile laborale și sistemul asigurărilor sociale, cu toate domeniile conexe, se află în coordonarea Ministerului Muncii şi Protecției Sociale.

Organizația pentru Ocuparea Forței de Muncă (OAED) joacă rolul principal în punerea în aplicare a politicii guvernamentale asupra ocupării forței de muncă.

OAED are centre pe întreg teritoriul Greciei, birouri unde şomerii se pot adresa pentru a găsi locuri de muncă şi pentru a primi consiliere de specialitate. OAED inițiază şi desfăşoară programe active de ocupare a forței de muncă şi de recalificare pentru şomeri.

Tot în cadrul OAED se regăsește și rețeaua EURES – Grecia (European Employment Services), rolul consilierilor rețelei fiind de a ajuta persoanele interesate în a găsi și ocupa un loc de muncă într-un alt stat al Uniunii Europene, acești consilieri funcționând ca intermediari reali între solicitanți şi angajatori.

De asemenea, în cazul în care nu se operează majorări salariale pentru plata alocațiilor familiale ale angajaților de către angajator, tot la nivelul OAED se asigură și plata acestui tip de alocații.

În afara instituției de stat OAED în Grecia există o serie de agenții de muncă din sectorul privat, autorizate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale din Grecia care oferă îndrumare în găsirea unui loc de muncă mai ales pentru anumite profesii și calificări cum ar fi artiştii, lucrători în modeling, contabili şi experții fiscali,  ghizi turistici, asistente medicale personale, personal pentru a avea grijă de bătrâni, personalul de întreținere a propietăților rezidențiale, etc.


Obţinerea permiselor de şedere

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii români care doresc să rămână în Republica Elenă mai mult de trei luni trebuie să se adreseze autorităţilor locale pentru obţinerea unui permis de rezidenţă/şedere.

Permisele de rezidenţă emise de autorităţile elene sunt următoarele:

 • Permis de şedere pentru studii;
 • Permis de şedere pentru muncă;
 • Permis de şedere pentru activităţi economice independente;
 • Permis de şedere pentru reunire de familie;
 • Permis de şedere pentru atleţi si antrenori;
 • Permis de şedere pentru directori, administratori şi personalul companiilor;
 • Permis de şedere pentru activităţi culturale, artistice, etc.;
 • Permis de şedere pentru alte motive

Documentele necesare pentru obţinerea permisului de şedere sunt :

 • Cererea pentru obţinerea permisului de şedere va fi depusă la poliţia locală, urmând a fi menţionate motivele care stau la baza solicitării;
 • copie paşaport/carte de identitate;
 • documente de la locul de muncă;
 • extrase de cont care dovedesc posibilitatea de întreţinere;
 • dovada existenţei unui spaţiu de locuit;
 • certificate de naştere; certificate de căsătorie şi alte documente ajutătoare.


​Procedură

În Republica Elenă, Ministerul Afacerilor Interne şi Reformării Administraţiei, Departamentul Poliţiei pentru Străini reprezintă autoritatea care gestionează problema migraţiei.


Taxe

Cererile pentru permisele de şedere prezentate de cetăţenii statelor Uniunii Europene sunt scutite de taxe adiţionale, plătindu-se numai taxa de emitere a permisului de şedere.

 

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Grecia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile elene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

 

Siguranţă şi criminalitate

Grecia este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

Recomandări:

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor elene, apelaţi următoarele numere de urgenţă:

 • 100 serviciul de urgenţe poliţie
 • 112 politie, ambulanţă, pompieri (limbile de conversaţie sunt elenă, engleză şi franceză)

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

 • În cazul pierderii/furtului documentelor de călătorie cetăţenii români pot contacta:
 • Ambasada României la Atena – Secţia Consulară: Telefon 00302106728879 sau 00302106728875
 • Consulatul General al României din Salonic: Telefon 00302310340088 sau 00302310340089.​

Numere de telefon de urgenţă ale autorităţilor publice din Republica Elenă

 • 112 – Număr general de urgenţă
 • 100 – Poliţia elenă
 • 166 – Asistenţa medicală de urgenţă
 • 199 – Pompierii
 • 171 – Poliţia turistică
 • 0030 210 5284209 și 0030 210 5284121 – poliţia rutieră Atena
 • 00302107793777 – prim ajutor în caz de otrăvire

 

 • THASSOS:
  • Secţia de poliţie: +30 25930 22500
  • Poliţia turistică: +30 25930 23111
  • Portul Thassos: +30 25930 22106
  • Centrul medical Prinos-Thassos: +30 25930 71100
    
 • CORFU:
  • Secţia de poliţie: +30 2661029125-6        
  • Poliţia turistică: +30 2661029169
  • Portul Corfu: +30 26610 45551  
  • Spitalul general Corfu: +30 26613 60400, +30 26613 60500
    
 • ZAKINTHOS:
  • Secţia de poliţie: +30 26950 42550
  • Poliţia turistică: +30 26950 24482
  • Portul Zakinthos: +30 26950 28117
  • Spitalul general Zakinthos: +30 2695360500 sau +30 26950 23166
 • LEFKADA:
  • Secţia de poliţie: +30 26450 29370
  • Poliţia turistică: +30 26450 29379
  • Portul Lefkada: +30 26450 22322
  • ​Spitalul Lefkada: +30 2645360200
    
 • KATERINI:
  • Secţia de poliţie: +30 23510 46623
  • Poliţia turistică: +30 23510 23440 sau +30 23510 46654
  • Secţia portuară nr. 3 Paralia – Katerini: +30 23510 61209
  • Spitalul general Katerini: +30 23513 50200

 

Sistemul medical​

Asigurarea medicală este obligatorie în Republica Elenă.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.
 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. Cetățenii români care au autoturisme înscrise în circulație în România pot circula în Republica Elenă cel mult 180 de zile, dacă sunt turiști și nu au o rezidență legală în această țară.

Cetățenii români care au rezidență legală sau domiciliul în Republica Elenă (carte de identitate pentru cetățeni europeni, asigurare medicală IKA sau număr fiscal AFM) sunt obligați ca, imediat dupa intrarea pe teritoriul elen, să se prezinte la primul birou vamal în vederea parcurgerii procedurilor de import a autovehicolulului.

Recomandăm tuturor cetățenilor români, rezidenți sau cu domiciliul în Grecia, să se informeze cu strictețe asupra prevederilor legii elene, înainte de a se deplasa în această țară cu un autoturism cu numere de înmatriculare românești în Grecia. Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este bună.Cetățenii români care călătoresc pe teritoriul Republicii Elene sunt informați că începând cu data de 30.03.2018 a intrat în vigoare Noul Cod Rutier elen.

În conformitate cu dispozițiile acestuia, sunt aplicate sancțiuni după cum urmează:

1. Neutilizarea centurii de siguranță sau a căștii de protecție pentru motociclişti se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

 

2. Utilizarea telefonului mobil de către conducătorul auto în mers, fără dispozitiv handsfree se sancţionează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului pentru o perioadă de 60 de zile.

 

3. Conducerea autovehiculului de către o persoană având ο concentrație de alcool de:

     - 0,50-0,80 g/l ȋn sânge sau de 0,25-0,40 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 200 euro și imobilizarea autovehiculului;

     - 0,80-1,10 g/l ȋn sânge sau de 0,40- 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu amendă de 700 euro, ridicarea permisului de conducere timp de 90 de zile și imobilizarea autovehiculului;

     - peste 1,10 g/l ȋn sânge sau de peste 0,60 mg/l ȋn aerul expirat se sancţionează cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 180 de zile, cu închisoare  de minimum două luni, amendă de 1.200 euro, ridicarea plăcuțelor de ȋnmatriculare pentru o perioadă de la 10 zile până la 6 luni (ȋn baza deciziei instanței competente) și imobilizarea autovehiculului.

 

Conducătorii auto care recidivează în termen de 2 ani și care sunt depistaţi având o concentrație de alcool în sânge de peste 1,10 g/l sunt sancționați cu ridicarea permisului de conducere pentru o perioadă de 5 ani, cu închisoare de cel puțin 6 luni, amendă de 2.000 euro, ridicarea plăcuțelor de ȋnmatriculare de la 10 zile până la 6 luni (ȋn baza deciziei instanței competente) și imobilizarea autovehiculului.

 

4. Depășirea limitei de viteză cu peste 30 km/oră se sancţionează cu amendă de 350 euro şi ridicarea pe loc a permisului de conducere timp de 60 de zile.

 

5. Nerespectarea culorii roşii a semaforului se sancţionează cu amendă de 700 euro și ridicarea permisului de conducere timp de 60 de zile.

 

6. Νerespectarea semnificației indicatorului „STOP la intersecţie” se sancționează cu o amendă de 700 euro, ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp 20 de zile.

 

7. Efectuarea de manevre periculoase se sancţionează cu amendă de 700 euro și ridicarea permisului de conducere  timp de 30 de zile, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului  timp de 10 zile.

 

8. Staționarea - parcarea ilegală se sancţionează cu amendă de 40-150 euro, după caz, și ridicarea permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 10 zile.

9. Blocarea rampelor de trecere destinate persoanelor cu handicap sau parcarea în locuri destinate persoanelor cu handicap se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului  timp de 60 de zile.

 

10. Utilizarea pentru deplasare a benzii de urgență, indiferent de durată, se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

 

11. Circulaţia constantă a camioanelor grele și a autobuzelor pe banda din stânga sau utilizarea acestei benzi pentru depăşiri care surprind șoferii care circulă de drept pe această bandă se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere  timp de 60 de zile.

 

12. Aruncarea pe geam, ȋn timpul mersului, de obiecte sau substanțe care poluează sau pot provoca un incendiu sau accident, inclusiv țigările, se sancționează cu ridicarea pe loc a permisului de conducere, precum şi a plăcuțelor şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului timp de 60 de zile.

13. Plata a jumătate din cuantumul amenzii în termen de 10 zile a fost abrogată. Amenda se plătește în termen de 15 zile la Poșta Elenă sau la sediul primăriei pe raza căreia se află secția de poliție rutieră care aplică amenda.

 

ATENŢIE! În ultima perioadă, la nivelul oficiilor consulare ale României din Republica Elenă au fost înregistrate mai multe cazuri în care cetăţenii români au fost sancţionaţi contravenţional deoarece transportau în autoturismele cu care se deplasau cantități de combustibil peste limitele admise de legislația elenă.

Astfel, potrivit reglementărilor legislației elene în vigoare este interzisă introducerea în Grecia, în canistre sau alte recipiente, de produse petroliere/combustibili.

Pentru încălcarea acestei dispoziții legale se aplică amendă, deschiderea de dosar penal pentru contrabandă cu produse petroliere/combustibili și indisponibilizarea autovehiculului de către autoritățile vamale elene.

În acest sens, regăsiţi mai jos prevederile Codului Vamal Elen – Legea nr. 2960/2001, cu privire la transportul si limitările cantitative impuse de legislaţia elenă:

Art. 52 Substanțe inflamabile

Produsele, rezervoarele și pachetele care conțin substanțe inflamabile , explozibile sau alte substanțe periculoase pentru mediu sau sănătate trebuie să aibă o înscriere vizibilă și inteligibilă, care să declare conținutul și nivelul de pericol.  Transportatorii trebuie să declare ȋntr-un document separat Autorității Vamale importul respectivelor rezervoare înainte de descărcarea lor, în caz contrar este încălcat Codul Vamal, faptă pedepsită de actualul Cod.

Art. 59  

1. Pentru produsele supuse impozitului special de consum care sunt dobândite de cetățeni particulari pentru uz propriu și care sunt transportate  personal dintr-un stat membru în altul, impozitul special de consum este datorat numai în statul din care sunt achiziționate bunurile.

2. Pentru a se stabili dacă bunurile supuse impozitului special de consum la care se referă paragraful 1 sunt destinate uzului personal, se iau în calcul de către autorități următoarele elemente:

a. identitatea comercială a deținătorului și motivele deținerii produselor;

b. locul în care se află produsele și, în funcție de situație, modul de transport  folosit;

c. documentele aferente produselor;

d. natura produselor;

e. cantitatea produselor.

 3. Pentru aplicarea literei e. a paragrafului 2, sunt stabilite următoarele limitări cantitative pentru următoarele produse:

a.  produse de tutun:

- țigări: 800 bucăți

- țigări foi mici (cu greutatea sub 3 gr. bucata): 400 bucăți

- țigări foi (peste 3 gr. bucata): 200 bucăți

- tutun vărsat : 1 kg 

b.  băuturi alcoolice :

- băuturi spirtoase : 10 litri

- produse intermediare: 20 litri

- vin: 90 litri (din care maximum 60 litri vin spumant)

- bere: 110 litri

4. Substanțele petroliere care au fost puse deja în consum într-un stat membru devin impozabile și sunt taxate de autoritățile competente dacă transportul lor în țară se face prin mijloace neautorizate de către un particular sau în contul acestuia.   

Se consideră neautorizat transportul combustibilului ȋn recipiente neomologate pentru acest scop şi ȋn cantităţi care depăşesc capacitatea unei canistre. 

Ministerul Afacerilor Externe adresează rugămintea cetățenilor români ca, anterior deplasării în Republica Elenă, să se documenteze cu privire la condiţiile de intrare şi şedere pe teritoriul acestui stat.

Atenţie! Poliţia elenă aplică amenzi mari şi poate reţine permisul de conducere, certificatul şi numerele de înmatriculare pentru cei care:

 • Folosesc telefonul mobil în trafic,
 • Circulă pe benzile destinate mijloacelor de transport în comun,
 • Depăşesc pe linie dublă, trec pe culoarea roşie a semaforului, nu respectă semnalele agentului de circulaţie, opresc în locuri neamenajate sau şofează înapoi pe autostradă, etc.
 • Taxele pentru autostrăzi

Taxele pentru autostrăzi în Republica Elenă pentru autoturisme variază în funcţie de lungimea tronsonului utilizat. Între oraşele Salonic şi Atena, pe o distanţă de aproximativ 520-570 de km, taxele de autostradă sunt cuprinse între 30 şi 58 de euro.

 

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Elenă. După obţinerea permisului de şedere, cetăţenii români vor solicita Direcţiei de Transport Local preschimbarea permisului de conducere român, cu unul elen.
 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident de circulaţie, chiar şi de mică importanţă, constatarea poliţiei este obligatorie.

Completaţi, împreună cu cealaltă parte, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, conducătorul auto poate fi reţinut şi prezentat tribunalului, care va stabili partea sa de responsabilitate. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din Grecia, care figurează pe Cartea verde.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.
 

 • Detectoare radar sau aparatură anti-radar

Legea elenă interzice cu desăvârşire folosirea, dar şi simpla posesie în autoturism a unor aparate anti-radar, a detectoarelor anti-radar, precum şi a altor sisteme de depistare a radarelor.

Aşadar, vă recomandăm să nu deţineţi în autoturisme detectoare anti-radar, aparate anti- radar sau alte sisteme de acest gen.

Deţinerea sau folosirea detectoarelor radar, precum şi a aparaturii anti-radar se sancţionează cu amendă în valoare de 2.000 euro, reţinerea permisului de conducere până la 30 de zile, confiscarea actelor autoturismului şi a plăcuţelor de înmatriculare până la 60 de zile.

 •  Informaţii privind restricţiile rutiere impuse de autorităţile elene pentru anul 2017 pot fi accesate AICI.

 

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

 

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

 

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

 

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice