Condiţii de călătorie

Uzbekistan

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
12 august 2019

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea pe teritoriul acestui stat este permisă în baza unui pașaport valabil cel puțin trei luni, anterior datei de intrare în țară.

Începând cu data de 1 februarie 2019, cetățenii români pot intra pe teritoriul Republicii Uzbekistan fără viză, pentru o perioadă de 30 de zile, în baza decretului prezidențial din 5 ianuarie 2019 „cu privire la măsurile suplimentare de accelerare a dezvoltării turismului în Republica Uzbekistan”. În cazul în care perioada de ședere depășește 30 de zile, este necesară obținerea unei vize în funcție de scopul călătoriei: turism, afaceri, serviciu, activităţi profesionale, tranzit, studii, asistență medicală, etc.. Perioada maximă de ședere în baza unei vize, pentru deținătorii de pașaport turistic, este de 365 de zile. În cazul deținerii unui pașaport diplomatic sau de serviciu, cetățenii români pot rămâne pe teritoriul acestui stat 90 zile, fără a fi necesară obținerea unei vize.

Începând cu 1 februarie 2019, au fost introduse noi tipuri de vize, după cum urmează:

 • Vatandosh, viza de doi ani pentru cetățenii Uzbekistanului și membrii lor de familie, eliberată în baza invitațiilor făcute de rude, cetățeni uzbeci, cu reședință permanentă pe acest teritoriu;
 • Viza de student cu valabilitate de un an, pentru studenții înscriși în instituțiile de învățământ de pe teritoriul acestui stat, care se emite la cererea instituțiilor de învățământ, ministerelor, departamentelor și organizațiilor din Uzbekistan, care au în jurisdicția lor astfel de instituții;
 • Viza academică pentru o perioadă de trei luni până la doi ani, pentru străinii care doresc să desfășoare activități de cercetare/predare în Uzbekistan, eliberată la solicitarea Academiei de Științe din acest stat, a organizațiilor de cercetare, universităților, ministerelor sau departamentelor;
 • Viza medicală cu valabilitate de până la trei luni, emisă la invitația unei instituții medicale, pentru tratament;
 • Viza de pelerinaj – eliberată pentru două luni, la cererea entităților turistice și a Comitetului pentru Afaceri Religioase din cadrul Cabinetului de Miniștri, pentru studiul patrimoniului cultural și istoric, religios și a tradițiilor Uzbekistanului.

 

De la 1 martie 2019, a fost introdusă „viza pentru investiții”, pentru investitorii străini și membrii lor de familie, cu o valabilitate de 3 ani și posibilitatea prelungirii termenului fără a părăsi teritoriul statului. Cetățenii străini, inclusiv fondatorii întreprinderilor cu capital străin, care au investit în aceste entități cel puțin trei milioane de dolari, pot obține un permis de ședere în Uzbekistan, pentru o perioadă de 10 ani, procedura fiind una simplificată. Investitorii străini care dețin un astfel de permis, precum și membrii lor de familie, au dreptul de a utiliza serviciile medicale și educaționale în aceleași condiții prevăzute pentru cetățenii Republicii Uzbekistan. Înregistrarea temporară a investitorilor sau a specialiștilor străini și a membrilor de familie se poate efectua pe raza localității unde se implementează proiectul de investiții, pe perioada de valabilitate a vizei (iar în absența acesteia, pentru un an), fără a mai fi necesară înregistrarea în eventualitatea prezenței în alte regiuni ale țării.

 

De asemenea, conform unui amendament din septembrie 2019, viza poate fi emisă şi pentru cetăţenii străini şi apatrizi care au investit în economia Republicii Uzbekistan în valoare de cel puţin 8.500 de ori din suma de calcul stabilită în Republica Uzbekistan la momentul efectuării investiţiilor străine (aproximativ 300.000 USD), sub forma achiziţiei de acţiuni ale companiilor, precum şi crearea de întreprinderi cu investiţii străine, cu posibilitatea prelungirii vizei fără a părăsi teritoriul Republicii. 

Se poate acorda o viză de vizitator pentru membrii de familie a investitorilor (soţ/soţie, părinţi, copii), cu aceeaşi durată ca viza pentru investitori, cu posibilitatea prelungirii acesteia fără a părăsi teritoriul Republicii.

În cazul în care perioada de ședere depășește 30 de zile și este necesară obținerea vizei, precizăm că Republica Uzbekistan a operaționalizat sistemul de eliberare a vizei electronice de intrare pe teritoriul național – e-visa.gov.uz/main. În același timp, obligația cetățenilor străini de a se adresa misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Uzbekistanului în scopul obținerii vizei a fost eliminată.

România face parte din lista celor 51 de state ai căror cetățeni beneficiază de această nouă măsură.

Cetățenii români trebuie să trimită o cerere de viză cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru călătorie. Autoritățile uzbece vor examina cererea în termen de 2 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare datei de trimitere a cererii.

Taxa consulară pentru procesarea și eliberarea unei vize electronice este de 20 USD.

Conform decretului prezidențial privind stimularea potențialului turistic al Republicii Uzbekistan, s-a introdus, pentru cetățenii a 39 state, între care și România, o procedură simplificată de obținere a vizei, exclusiv pentru situaţia în care dosarul cu documentele aferente este depus la secţiile consulare din cadrul misiunilor diplomatice uzbece. Astfel, cetățenii români vor putea obține viza de intrare în Republica Uzbekistan în cel mult(două) zile lucrătoare, fără obligativitatea de a prezenta voucher-ul turistic sau invitația din partea persoanelor fizice sau juridice din Uzbekistan, această cerință fiind eliminată prin decretul prezidențial menționat.

Atenţie! Republica Uzbekistan nu are reprezentanţă diplomatică în România. Vizele pot fi obţinute de la cea mai apropiată misiune diplomatică a Uzbekistanului, respectiv Ambasada Republicii Uzbekistan în Ucraina (Kiev), Ambasada Republicii Uzbekistan în Turcia (Ankara) sau Consulatul General al Uzbekistanului la Istanbul (Turcia).

Există în continuare posibilitatea ca cetăţenii români să obţină viza pe aeroport, numai în situaţia în care persoana (fizică sau juridică) care face invitaţia este din Uzbekistan şi a adresat, în prealabil, o invitaţie oficială cetăţeanului român. Ulterior, persoana care a adresat invitaţia are obligaţia să se deplaseze la Departamentul Consular din cadrul MAE al Republicii Uzbekistan, unde va completa o cerere şi va obţine un pre-acord al autorităţilor locale („visa support”). Cu acest pre-acord, persoana care a adresat invitaţia îl va aştepta la aeroport, la sosire, pe cetăţeanul român, pentru a-l sprijini în obţinerea vizei. 

Atenţie! Având în vedere elementele menţionate, MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze corespunzător şi să respecte întocmai procedurile de obţinere a vizei pentru Uzbekistan.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să nu facă rezervări pentru bilete de avion sau hotel pentru Uzbekistan fără a avea certitudinea obţinerii vizei şi să contacteze Ambasada României cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de sosirea în Uzbekistan.

Ca regulă generală, cetățenii străini care călătoresc cu mașina prin Uzbekistan pot utiliza doar drumul internațional indicat în itinerariu.

Începând cu 15 decembrie 2018, aceste reguli nu se aplică străinilor care tranzitează Uzbekistanul în scopuri turistice (necomerciale) cu autoturisme care permit cazarea / acomodarea peste noapte (de tipul rulotelor).

Cetăţenii străini trebuie să se înregistreze sau să obţină un permis de şedere temporară în 3 zile lucrătoare de la data sosirii în Uzbekistan. Permisul de şedere este eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de tipul şi durata vizei. Hotelurile efectuează automat înregistrarea cetăţenilor străini, nefiind necesară întreprinderea altor demersuri din partea acestora.

De asemenea, cetățenii români pot obține un permis de ședere ca urmare a achiziționării unor bunuri imobile, în valoare de cel puțin 400.000 dolari în orașul și provincia Tașkent, cel puțin 200.000 dolari în provinciile Samarkand, Bukhara, Namangan, Andijan, Fergana, Khorezm și cel puțin 100.000 dolari în Karakalpakstan și alte provincii.

 

Înregistrarea prezenţei cetățenilor români în Uzbekistan se poate face şi on-line, prin accesarea web-site-ului www.emehmon.uz.

Pentru verificarea altor condiţii privind intrarea pe teritoriul Uzbekistanului, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan (www.mfa.uz).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Cetățenii străini care călătoresc în Republica Uzbekistan au obligația de a efectua plățile exclusiv în monedă locală, astfel:

 • pe teritoriul Uzbekistanului este interzisă efectuarea de plăți în valută străină pentru bunuri, lucrări și servicii, cu excepția celor efectuate prin intermediul cardurilor bancare internaționale, în conformitate cu practica existentă în acest domeniu;
 • prețurile și tarifele pentru bunuri, lucrări și servicii, precum și cerințele minime privind capitalul social al societăților se determină numai în monedă națională;
 • taxele de stat, comisioanele și alte plăți obligatorii sunt acceptate numai în sumi (moneda locală), cu excepția onorariilor consulare.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care planifică să se deplaseze pe teritoriul statului uzbec să dețină asupra lor şi sume de bani în dolari SUA și/sau în euro, întrucât retragerile de la bancomate sau plățile direct cu cardul sunt uneori problematice, în special în regiuni.

 

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Republica Uzbekistan nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Pe teritoriul Uzbekistanului sunt active unele grupări cu caracter extremist-terorist.

 

Siguranţă şi criminalitate

Nivelul criminalităţii în Uzbekistan este relativ redus. Se înregistrează totuşi cazuri frecvente de spargeri de maşini, trafic de valută sau furturi din buzunare în zonele aglomerate.

Recomandări generale:

Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

Încuiaţi maşinile şi asiguraţi-le cu sisteme de alarmă.

În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, vă recomandăm sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României în Uzbekistan.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Poliția – 102
 • Salvare – 103
 • Pompieri – 101
 • Serviciul de Urgenţă – 1050
 • Clinica Medicală Internaţională din Taşkent - +998.71.2910142
 • Biroul de accidente – +998.71.2309414 / 2309407 / 239408 / 2551047 / 2559804

 

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă, pentru întreaga durată a deplasării dumneavoastră.

Există si posibilitatea încheierii unor asigurări medicale în Uzbekistan. Asistenţa medicală pentru cetăţenii străini este gratuită pentru situaţiile de urgenţă (în cadrul instituţiilor afiliate la Serviciul Republican pentru Asistenţă Medicală de Urgenţă). Centrul ştiinţific republican pentru asistenţă medicală de urgenţă este situat în Taşkent, pe strada Farkhadskaya, numărul 2. De asemenea, în Republica Autonomă Karakalpakstan şi în fiecare centru regional funcţionează departamente regionale echipate cu aparatură medicală modernă.

Asistenţa medicală obişnuită pentru cetăţenii străini se face contra cost.

Nu există obligativitatea vaccinării la intrarea în Uzbekistan.

 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Sistemul de circulaţie auto este similar celui din România.
 

 • Starea drumurilor

Uzbekistanul dispune de o infrastructură rutieră bine dezvoltată, cu numeroase autostrăzi şi drumuri naţionale.
 

 • Limitele de viteză admise:
  • 60 km/h în localităţi;
  • 90 km/h în afara localităţilor;
  • 110 km/h pe autostradă.
    
 • Permisul de conducere

Autorităţile locale nu recunosc permisele auto româneşti. Un cetăţean român care doreşte să conducă un autovehicul pe teritoriul Uzbekistanului, trebuie să deţină fie un permis auto internaţional, fie traducerea legalizată a permisului românesc, în limba rusă. De asemenea, există posibilitatea ca titularul permisului românesc să solicite persoanei fizice sau juridice care face invitaţia să depună la Ministerul Afacerilor Externe uzbek (Serviciul Diplomatic) următoarele documente:

 • cerere-tip;
 • copie a paşaportului în care este aplicată viza de intrare în Uzbekistan;
 • copie a permisului auto naţional;
 • un document care să ateste starea de sănătate.

În baza acestor documente se obţine un permis auto provizoriu. Respectivul permis se eliberează în termen de 24h, costă 35 USD, la care se adaugă o taxă egală cu 20% din costul permisului şi este valabil pe întreaga perioadă a vizei, strict pe teritoriul Uzbekistanului.
 

Reglementări vamale

Nu se mai aplică procedura declarării obligatorii în scris de către persoanele fizice a sumelor deţinute în valută, în limita sumei de 2.000 USD, atunci când este introdusă în sau scoasă din Uzbekistan. Rămâne în vigoare obligația declarării în scris a sumelor deţinute în numerar, care depăşesc echivalentul a 2.000 USD. 

De asemenea, sunt anulate şi atribuţiile băncilor comerciale privind emiterea de permise pentru scoaterea de către persoanele fizice de sume în valută în numerar în afara Uzbekistanului. 

Transferul sumelor care depăşesc cuantumul de 5.000 USD se efectuează de către străini în baza unei declaraţii vamale completate la intrarea în Uzbekistan, în care este indicată suma valutei transferate. 

Străinilor le este permisă intrarea în ţară cu maxim 5 obiecte din metale şi pietre preţioase, care să nu depăşească în total 30g.

Regimul minorilor

Cetățenii străini care au vârsta sub 16 ani pot intra și rămâne în Uzbekistan pe perioada de valabilitate a vizei acordată persoanei însoțitoare, însă nu mai mult de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul statului, cu condiția ca aceștia să dețină un pașaport international sau un document de călătorie biometric și să fie însoțiți de reprezentanții lor legali.

 

Regimul medicamentelor

Este obligatoriu ca medicamentele să fie însoţite de reţetă medicală şi să nu depăşească cantitatea strict necesară pe durata călătoriei.

Înainte de orice călătorie în Uzbekistan, se recomandă confruntarea compoziţiei medicamentelor cu anexele 3, 4 şi 5 ale Hotărârii Cabinetului de Miniştri al R. Uzbekistan nr. 293/31.07.2000.

Alte categorii de bunuri supuse interdicţiei/restricţiei

Sunt interzise materiale pornografice, substanţe narcotice, psihotrope ori precursori fără autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii Publice, etanol, arme de foc, obiecte de valoare cultural-istorică cu o vechime mai mare de 50 de ani sau care fac parte din patrimonial cultural naţional.

Există restricţii cantitative: parfumurile sunt admise în cantităţi rezonabile, 1 litru băuturi alcoolice cu concentraţie mai mare de 25% sau 2 litri de băuturi alcoolice cu o concentraţie mai mică de 25%, 200 ţigarete, 100 ţigări de foi, 50 de trabucuri sau 500 grame tutun.

Restricţiile administrative presupun obţinerea unei autorizaţii din partea autorităţilor de resort pentru introducerea de aparatură radio-electronică.

Restricţiile fiscale se aplică bunurilor de uz personal a căror valoare depăşeşte 1000 USD. În acest caz este necesară plata taxelor vamale.

 

Regimul animalelor de companie

În cazul intrării cu animale de companie în Uzbekistan, este obligatorie prezentarea carnetului de sănătate cu vaccinurile la zi, iar pentru ieşirea din ţară este necesară obţinerea unei autorizaţii emise de autoritatea competentă.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice